Basna o cvrčku i mravu

     Postoji priča o učiteljici koja je svojim učenicima ispričala basnu o cvrčku i mravu. Mrav je bio radišan i cijeloga je ljeta skupljao hranu za zimu, dočim cvrčak nije ništa sabirao, samo je uživao. I onda je došla zima. Gladni je cvrčak zamolio mrava da mu dadne hrane.
     Tu je učiteljica stala s pričom i učenicima zadala zadatak da je sami dovrše. Jedan ju je učenik zamolio da mu dopusti da on nešto nacrta. Učiteljica mu je dopustila, ali tek kad izvrši zadatak (napiše kraj priče). Na kraju sata učiteljica je pregledala dječje radove. Jedan je se toliko dojmio da ga je pokazala učenikovim roditeljima. Većina djece napisala je da je mrav podijelio hranu s cvrčkom i tako su njih dvojica zajedno dočekali toplije dane. Neki su napisali i da je mrav izgrdio i odbio lijenoga cvrčka pa je na kraju cvrčak uginuo. Ovaj je dječak napisao da je na molbu izgladnjeloga cvrčka mrav dao sve što ima i potom sam uginuo umjesto cvrčka.
     Ispod dječakove priče bila su nacrtana tri križa.

Komentari 0